O mnie

       Kredyt hipoteczny na ściśle określony cel (zakup mieszkania lub domu, budowa domu lub mieszkania z deweloperem, spółdzielnią mieszkaniową lub dokończenie budowy domu systemem gospodarczym, wykup mieszkania, przekształcenie lokatorskiego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w prawo własności, wykończenie, remont lub modernizacja mieszkania lub domu, adaptacja pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, zakup działki budowlanej).